Maus Sturmer houdt praktijk in Landgraaf met Helderziende waarnemingen - Contact met overledenen Aurahealing - sinds kort werkt zij ook als dierentolk - communiceren met dieren. Maus geeft consulten in de praktijk, per brief of mail. Mensen kunnen weer verder met hun leven als zij van hun geliefde overledenen een boodschap doorkrijgen. Maus maakt niet alleen contact met overledenen, maar heeft ook helderziende waarnemingen. Het gaat er niet zozeer om wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar dat ik u door mag geven hoe u uw leven nu kunt veranderen, om die mooie toekomst zelf te maken zoals u die u wilt hebben. Daar heeft u meer aan dan te weten hoe de toekomst gaat worden. U maakt namelijk uw eigen toekomst, zowel positief als negatief. Alles wat een helderziende over de toekomst verteld kunt u beinvloeden door toch een andere weg te kiezen en dan is de helderziende in uw ogen helemaal fout, of erger, een oplichter(ster). U heeft er veel meer aan dat u de goede weg weet om uw leven in het nu positief te draaien. Die keuze maakt u zelf. Wilt u dus de verre toekomst weten, kom dan niet naar mij. Wilt u een nieuwe weg horen naar een mooie toekomst en wilt u uw leven nu veranderen, ga dan naar "contact". Tot nu gebruikte Maus zelden haar opleiding Aurahealing, maar net als met handoplegging bij pijn en ziekte, is het nu tijd om hiermee naar buiten te treden. Maus heeft niet de pretentie dat zij ernstige ziekte kan laten verdwijnen, maar pijn verlichten is zeker een van de mogelijkheden. Contact leggen met overledenen is haar specialiteit. Als vertrouwenspersoon help ik u bij het oplossen van problemen. Een consult per brief is mogelijk, (zie contact). Via deze website hoopt Maus u een kijkje te geven in wat een medium-helderziende-vertrouwenspersoon doet. Gooi mij niet weg, er kan een dag komen dat u mij nodig heeft, Dus....... sla mij op in uw favorieten

Menu

  LIEFDE

Liefde, onvoorwaardelijke liefde. Mensen hebben het er moeilijk mee. Je kunt spreken van onvoorwaardelijk respect. Sommige vriendschappen en relaties zijn uit elkaar gegroeid. Het kost pijn en verdriet om dat toe te geven. Openheid is hierin belangrijk. Er wordt te weinig gecommuniceerd tussen mensen. Als er openheid is in vriendschappen kun je op een zeker moment, na vele pogingen, misschien samen besluiten dat de vriendschap niet langer meer een aanvulling is op je leven. Dat betekent dan onvoorwaardelijke liefde en respect. Je kunt elkaar loslaten en de goede herinneringen bewaren. Maar wij blijven vaak hangen in wat de een de ander heeft aangedaan. Zie het als emotionele en spirituele groei. Dingen gebeuren niet voor niets. Het 'blijven hangen' in een vriendschap die je niet meer dient, leidt altijd tot oneerlijkheid. Je belt afspraken af, of je bent niet duidelijk over waarom je iemand eigenlijk niet meer wilt zien. Je gaat met een ander praten over de een en probeert je gelijk te halen. Je kunt natuurlijk ook gewoon besluiten iemand de waarheid te vertellen betreffende je gevoelens zonder er anderen in te betrekken. Maar wij mensen hebben bepaalde normen en waarden geleerd: wat je wel en niet 'kunt maken'. En zo zijn we steeds verder van elkaar af komen te staan en leeft ieder op zich.

Meditatie

Ga met je aandacht naar je hart. Hul jezelf in de kleur groen. Stel jezelf de ander voor. Wat zou jij willen zeggen dat je niet persoonlijk kunt zeggen? Welk gevoel zou je willen delen? Verpak deze woorden en gevoelens in een stralend licht en geef dat tijdens de meditatie vanuit je hart aan de desbetreffende persoon.