Maus Sturmer houdt praktijk in Landgraaf met Helderziende waarnemingen - Contact met overledenen Aurahealing - sinds kort werkt zij ook als dierentolk - communiceren met dieren. Maus geeft consulten in de praktijk, per brief of mail. Mensen kunnen weer verder met hun leven als zij van hun geliefde overledenen een boodschap doorkrijgen. Maus maakt niet alleen contact met overledenen, maar heeft ook helderziende waarnemingen. Het gaat er niet zozeer om wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar dat ik u door mag geven hoe u uw leven nu kunt veranderen, om die mooie toekomst zelf te maken zoals u die u wilt hebben. Daar heeft u meer aan dan te weten hoe de toekomst gaat worden. U maakt namelijk uw eigen toekomst, zowel positief als negatief. Alles wat een helderziende over de toekomst verteld kunt u beinvloeden door toch een andere weg te kiezen en dan is de helderziende in uw ogen helemaal fout, of erger, een oplichter(ster). U heeft er veel meer aan dat u de goede weg weet om uw leven in het nu positief te draaien. Die keuze maakt u zelf. Wilt u dus de verre toekomst weten, kom dan niet naar mij. Wilt u een nieuwe weg horen naar een mooie toekomst en wilt u uw leven nu veranderen, ga dan naar "contact". Tot nu gebruikte Maus zelden haar opleiding Aurahealing, maar net als met handoplegging bij pijn en ziekte, is het nu tijd om hiermee naar buiten te treden. Maus heeft niet de pretentie dat zij ernstige ziekte kan laten verdwijnen, maar pijn verlichten is zeker een van de mogelijkheden. Contact leggen met overledenen is haar specialiteit. Als vertrouwenspersoon help ik u bij het oplossen van problemen. Een consult per brief is mogelijk, (zie contact). Via deze website hoopt Maus u een kijkje te geven in wat een medium-helderziende-vertrouwenspersoon doet. Gooi mij niet weg, er kan een dag komen dat u mij nodig heeft, Dus....... sla mij op in uw favorieten

Menu

 Erfenisrechten en executeur

 

Welke onkosten krijg ik als executeur vergoed?

Ik ben in het testament van een goede vriend als executeur aangewezen. Ik krijg daarvoor een vergoeding. Moet ik daar al mijn onkosten van betalen?

  • Nee. De onkosten die u maakt, zoals reis- en eventuele verblijfkosten, krijgt u uit de erfenis betaald. Uw vergoeding is bedoeld voor uw werkzaamheden als executeur. Volgens de wet is die vergoeding 1 procent van het vermogen van de overledene, maar in het testament kan een andere vergoeding staan, zoals een ander percentage of een vast bedrag.

Op welke manier erven wij, zes (stief)kinderen, evenveel?

Mijn moeder en mijn stiefvader hebben ieder drie kinderen uit een eerdere relatie. Zij willen alle zes (stief)kinderen in gelijke mate laten erven. Hoe kunnen ze dat het beste regelen?

  • Stiefkinderen erven niet automatisch van hun stiefouders. Als uw moeder en haar partner niets doen, erft u dus niet van uw stiefvader en erven zijn kinderen niet van uw moeder. Het handigste is het als uw moeder en uw stief­vader beiden een testament laten opmaken waarin zij bepalen dat hun stiefkinderen meedelen in de wettelijke verdeling. In dat geval krijgen alle zes kinderen evenveel.